cuniv-naama.dz

Centre Universitaire de Naâma
- Salhi Ahmed -

 

معهد الحقوق و العلوم السياسية

 

عروض التكوین

 

عرض تكوين ليسانس أكاديمية  - قانون خاص

                

عرض تكوين ليسانس أكاديمية  - قانون خاص

الميدان :  الحقوق والعلوم السياسية                               IconDownload         

الفرع : الحقوق                                                                 

التخصص : قانون خاص

عرض تكوين ليسانس أكاديمية  - قانون عام 

        

عرض تكوين ليسانس أكاديمية  - قانون عام

الميدان :  الحقوق والعلوم السياسية                                IconDownload         

الفرع : الحقوق                                                                  

التخصص : قانون عام

 

عرض تكوین ماستر أكادیمي  -  القانون الاداري

   

عرض تكوین ماستر أكادیمي  -  القانون الاداري

الميدان :  الحقوق والعلوم السياسية                                 IconDownload         

الفرع : الحقوق                                                                  

التخصص : القانون الاداري

 

عرض تكوین ماستر أكادیمي  -  قانون الأسرة

    

عرض تكوین ماستر أكادیمي  -  قانون الأسرة

الميدان :  الحقوق والعلوم السياسية                                IconDownload         

الفرع : الحقوق                                                                  

التخصص : قانون الأسرة