Centre Universitaire de Naâma
- Salhi Ahmed -

تحميل الوكالة ***  

   :تنويــــــــــــــه

الأساتذة المعنيين بالتصويت هم على التوالي :

*** بالنسبة لانتخاب ممثلى مصف الأستاذية الأساتذة المعنيين بالانتخاب هم رتبة أستاذ ، و رتبة أستاذ محاضر قسم " أ " على مستوى المعاهد .

*** بالنسبة لإنتخاب ممثلى سلك الأساتذة المساعدين, الأساتذة المعنيين بالإنتخاب هم رتبة أستاذ مساعد " أ"  ، و رتبة أستاذ مساعد قسم " ب "

annonce1